Hieronnasta yleisesti

Hieronta ei ole sidottu ehdottoman tarkasti mihinkään määrättyyn kaavaan, vaan jokainen kerta on yksilöllinen hoitotapahtuma, jossa tulisi ottaa huomioon erilaisia osatekijöitä.

Yleensä hieronta etenee seuraavasti: sivelyt, hankaukset, pusertelut, täristykset/ravistelut, taputukset ja loppusivelyt. Ensimmäisillä kerroilla kudosten arkuudesta tai jännittyneisyydestä johtuen ei kenties tehdä kaikkein kovimpia otteita. Toisinaan joillekin voidaan tehdä ainoastaan sivelyjä. Päälinjana on kuitenkin että kovempia otteita käytetään vasta kun kudos on lämmennyt. Kudos rauhoitellaan lopuksi loppusivelyillä. Hieronnan suunta on pääasiassa laskimoverenkierron mukainen.

Hieronnan kestoon vaikuttavat mm. hoitoalueen laajuus, potilaan ruumiinrakenne, hoidettava vaiva sekä kudosten reaktiot hieronnan aikana.


Oma hierontani

Oma hierontani poikkeaa täysin klassisesta ja urheiluhieronnasta. Pääasiassa käytän kevyitä paineluja ja hankauksia. Useimmiten tunnistan ongelma-alueet jo pelkästään katsomalla liikkumista ja ryhtiä. Kosketus viimeistään paljastaa missä ongelman alkuperä on.

Akupunktion avulla olen oppinut lukemaan ihmisen kokonaisuutena. Oirehtiminen kertoo jonkin olevan vialla ja sen ilmiasu, kipu, on vain ongelman ilmiasu. Varsinainen kivun aiheuttaja voi olla täysin muualla. On tärkeämpää hoitaa kivun/sairauden aiheuttajaa kuin oiretta jonka se on tuottanut.

Akupunktio on opettanut myös mm. kehon energeettisen anatomian, sen toiminnan ja miten siihen voi vaikuttaa. Energeettinen anatomia ja akupunktiokanavien (meridiaanien) reitit ovat hämmentävällä tavalla ja tarkkuudella yhteydessä kehon fyysiseen toimintaan.

Hierontatekniikkani on muovaututunut herkemmäksi ja tarkemmaksi. Kokemukseni myötä olen pystynyt vähentämään voiman käyttöä hieronnassa. Liiallinen voiman käyttäminen hieronnan tai muun käsittelyn yhteydessä altistaa hoitamisen ohella myös erilaisille vammoille. Esimerkiksi faskioiden ja lihasten rakenne rikkoutuu helposti liiallisesta voiman käyttämistä.

Nykyään työskentelen kokonaisvaltaisemmin, pääsääntöisesti käsilläni. Käytän tarvittaessa neuloja tai silkkejä apuna. Olen havainnut että yllättävätkin asiat liittyvät toisiinsa ja tulevat esiin erilaisina kipuina ja särkyinä tai jopa sairauksina. Työskentelytapani mahdollistaa erittäin kevyet otteet. Hoidoissani ei tarvitse pelätä kipuja tai vammautumisia. En 'naksauttele' enkä käytä fyysistä voimaa. Siitä huolimatta hoito on erittäin tehokas. Kevyt kosketus voi tuottaa hyvin voimakkaan vaikutuksen kehoon mutta toisin kuin fyysinen voima, se ei vammauta sitä.


Klassista/urheiluhierontaa ei tule tehdä jos...

Infektiot ihossa
Ihon paikallinen bakteeri-infektio; finnit, paiseet, märkivät karvatupen juuret, tulehtuneet talirauhaset, märkänypyt, erilaiset rakkulat, ihotulehdukset (ruusu eli erysipelas) yms. Jossain kohtaa ihossa tavattava infektiopesäke ei kuitenkaan estä hierontaa muualla kehossa, vain paikallisesti.
Laskimotukokset
Lähinnä alaraajojen alueella, voimakas alaraajan turpoaminen. Vaatii ensisijaisesti sairaalahoitoa. Lääkärin luvalla voi omalla tavallani saada turvotusta laskemaan nivelalueisiiin kohdistuvalla käsittelyllä.
Pahanlaatuiset kasvaimet
Erilaiset syöpäkasvaimet lähettävät etäpesäkkeitä muodostavia soluja jos niitä mekaanisesti puristellaan tai hierotaan.
Spastiset halvaukset
Keskushermostoperäisissä halvauksissa lihakset ovat usein joustokankeita. Pienetkin erilaiset ärsykkeet aiheuttavat epätarkoituksenmukaisia liikkeitä, joita potilas ei pysty estämään. Joustokankeutta voidaan lievittää käsittelemällä sidekudoksia, jolloin tämänkaltaisiakin vaivoja voidaan helpottaa.
Hemofilia eli verenvuototauti
Hieronta saattaa aiheuttaa ihonalaisia mustelmia, jopa suuria verenvuotoja.
Ihotaudit
Eräät ihotaudit ovat tarttuvia (sienitaudit), toiset eivät taas tartu (psoriasis). Joskus tavataan tiloja, joissa iho on ohut ja kunnoltaan heikentynyt (palohaavat, röntgen- ja sädehoidot).
Tuoreet vammat
Tuoreet mustelmat, lihasruhjeet, revähtymät, venähdykset, nyrjähdykset yms. Kuitenkin jännitysten poistaminen vamma-alueiden ulkopuolelta helpottaa ja nopeuttaa vammojen paranemista.
Iskeeminen kudos
Kudoksen verenkierto on rajoittunut esim. verisuonen ahtautumisesta. Saattaa aiheuttaa haavauman, joka voi olla vaikeasti parantuva.
Tyrä
Voi ärtyä ja johtaa kiirelliseen operaatiotarpeeseen. Useimmiten nivustaipeen seudulla.
Suurentuneet imurauhaset
Saattavat olla tulehtuneita infektioiden tai kasvaimien vaikutuksesta.