Tietosuojakäytäntö

Hierotaax.fi on kaikille avoin verkkosivusto, joka sisältää tietoa Hierotaax toiminimeen liittyvistä palveluista ja yhteistyökumppaneista. Sivuston käyttö ei edellytä käyttäjän rekisteröitymistä tai tietojen antamista. Sivusto ei kerää tietoja taustalla.

Hierotaax arvostaa yksityisyyttäsi ja pyrkii tarjoamaan sinulle turvallisen käyttökokemuksen. Tällä Tietosuojakäytännöllä haluan kertoa sinulle sivuston toiminnoista ja mahdollisista tietojen keräilyistä sekä muista tietosuojaan liittyviä asioista. Kerron myös mistä saat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, sekä mitä oikeuksia sinulla on tietojesi käsittelyyn liittyen.

"Hierotaax" tarkoittaa ammatinharjoittamiseen luotua yritystä, jonka kautta voidaan käsitellä kaikenlaisia ammatinharjoittamiseen liittyviä tehtäviä.

Henkilötietojen käsittely

Hierotaax.fi -sivusto ei toistaiseksi kerää asiakastietoja millään tavoin. Sivujen käyttämistä ei seurata millään tavalla. Sivusto ei myöskään käytä cookie-tekniikoita. Varaan oikeuden muuttaa tilannetta tulevaisuudessa ja tulen ilmoittamaan muutoksesta tällä sivulla.

Käydessäsi hoidoissani Backbyn kartanossa tai Hieronta Elegiassa, sinulta otetaan talteen nimi, hoitodiagnoosi ja tehdyt toimenpiteet. Akupunktiohoitoja varten otetaan talteen myös syntymäaika. Tietoja käytetään vain hoitotarkoituksiin. Sinulta saatetaan kirjata ylös myös puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Näitä tietoja käytetään vain hoitoihin tai varauksiin liittyviin asioihin. Hierotaax ei käytä näitä tietoja spämmäykseen, mainontaan tai suoramarkkinointiin tai muihin vastaaviin asioihin.

Käsittelen tietojasi vain tässä tietosuojakäytännössä listattuihin käyttötarkoituksiin. Halutessasi voit olla yhteydessä myös sivuston yhteydenpitolomakkeen kautta, jonka kautta voit pyytää omat tietosi.

Tietojasi voidaan käsitellä myös kollegoiden välisissä keskusteluissa oppimistarkoituksessa. Tällöin tietojasi käsitellään täysin anonymisoidussa muodossa eivätkä tiedot siten ole yhdistettävissä sinuun.

Turvallisuus

Henkilökohtaisten tietojen luovuttamiseen liittyy aina riskejä riippumatta siitä, luovutetaanko tiedot henkilökohtaisesti, puhelimessa, internetin välityksellä vai muita teknologioita hyödyntäen, eikä mikään teknologia ole täysin turvallinen tai suojattu asiattomalta pääsyltä ja "hakkeroinnilta". Hierotaax pyrkii kuitenkin soveltamaan kohtuullisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseen asiattomalta pääsyltä ja käytöltä mm. palomuureja sekä salausteknologiaa käyttäen.

Erityisten henkilötietojen käsittely

Erityisiin henkilötietoihin kuuluu ainoastaan syntymäaika, joka on tarpeellinen ainoastaan akupunktiohoitojen yhteydessä. Henkilötunnuksen loppuosa ei ole tarpeellinen eikä sitä ei edes kysytä.

Henkilötietojen käsittely ja siirtäminen EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa jos laki tai oikeuden taikka viranomaisen määräys tai pyyntö niin edellyttää.

Tiedon säilyttäminen ja oikeellisuus

Haluan pitää tietokantani ajan tasalla ja siivoan säännöllisesti vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pois. Säilytän tietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä kyseisen palvelun toteuttamiseksi tai soveltuva lainsäädäntö sitä vaatii. Tietosi poistetaan 18 kk viimeisen käynnin jälkeen.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on aina oikeus omiin tietoihisi. Tämä on mahdollista yhteydenpitolomakkeen kautta. Voit pyytää kopion hallussa olevista henkilötiedoistasi. Sinulla on oikeus tietää mitä tietoja sinusta on kerätty, mihin niitä käytetään ja kenelle niitä on mahdollisesti luovutettu. Henkilöllisyytesi varmistamisesi voin joutua pyytämään sinulta lisätietoja tai jotain varmennusta.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Hierotaax ei tee suoramarkkinointia. Tietojasi ei myöskään luovuteta suoramarkkinointiin.

Sinulla on oikeus tietojesi korjaamiseen ja poistamiseen. Jos pyydät tietosi poistettavaksi, poistan kaiken sinua koskevan tiedon ja datan. Poistamisen jälkeen, uuden hoidon yhteydessä joudun tällöin kyselemään kaikki tiedot uudelleen. Akupunktiohoitojen osalta poisto voi aiheuttaa myös hoitojaksojen taantumisen.

Epäillessäsi väärinkäytöstä, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle Tietosuojavaltuutetulle tai vastaavalle viranomaiselle.

Evästeet

Hierotaax.fi -sivusto ei käytä evästeitä.

Alle 15-vuotiaat käyttäjät

Alle 15-vuotiaiden tulee saapua hoitoihin huoltajan kanssa.

Ehtojen muutokset

Tämä Tietosuojakäytäntö on päivitetty 22.1.2020. Hierotaax voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä ja muutoksista ilmoitetaan aina palveluiden sisällä. Jos sinulla on kysyttävää Hierotaax.fi palveluista, ota yhteyttä yhteydenpitolomakkeen kautta.

Yhteystiedot:

Rekisterinpitäjä:
    Hierotaax.fi
    Tavolantie 730
    09430 Saukkola
    Suomi